Nastavení komunikace servisního modulu

Pro správnou funkci servisního modulu MyQ, je třeba nastavit emailovou komunikaci.

1.    Přihlašte se na webové rozhraní MyQ - http://IP_adresa_serveru:8080

2.    Pod logem MyQ zvolte Nastavení

3.    Dále po levé straně zvolte Servisní modul

4.    Nyní můžete nastavit server pro odchozí poštu - Odesílání zpráv (SMTP) a server pro příchozí poštu Přijímání zpráv (pro správnou funkci je potřeba zvolit POP3, nebo IMAP, dále vytvořit emailovou schránku a vyplnit přihlašovací údaje k této schránce)

5.    Otestujte komunikaci pomocí tlačítek Test