Požadavky pro instalaci servisního modulu MyQ

Systémové požadavky na instalaci servisního modulu MyQ jsou následující.

Požadavky

  • operační systém - server: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2008
  • operační systém - desktop: Microsoft Windows 7, 8, 8.1 a 10
  • na serveru nesmí být instalováno PHP, Firebird nebo Apache http server
  • musí být povolené porty TCP: 25, 110, 3050, 8080, pro zabezpečenou komunikaci porty 143, 465, 587, 993, 995
  • musí být povolené porty UDP: 161
  • musí být zapnutý ICMP IPv4 protokol
  • musí být nainstalován Microsoft .NET 4.5* - ke stažení ZDE
  • musí být nainstalovaná 32bit JAVA Runtime 8* - ke stažení ZDE

Servisní modul MyQ je součástí instalace MyQ - jeden instalační soubor pro obě funkce.
Před instalací je nutné připravit mailovou schránku, která je určená pouze pro Servisní modul MyQ (při komunikaci se promazává) a podporuje protokol POP3 nebo IMAP.

Pokud není možné vytvořit vlastní emailovou schránku POP3 nebo IMAP, je možné vytvořit potřebnou schránku na našem poštovním serveru. Adresa našeho serveru musí být ze serveru MyQ dostupná.
 
*platí pouze pro verze MyQ 5.3.x a vyšší