Jak objednat servisní zásah

Objednávku servisního zásahu můžete provést tady na portálu založením tiketu nebo poslat email na adresu servis@janus.cz

Každá objednávka servisu by měla obsahovat 3 důležité věci:

1. Výrobní číslo.

Výrobní číslo je možná najít na 3 různých místech. Místo se liší podle typu tiskárny/kopírky.

  • U A3 strojů TASKalfa je vždy na štítku u síťového vypínače. Formát v.č. je Machine num: XXXXXXXXXX
  • A4 barevné stroje mají štítek s výrobním číslem pod předním ručním podavačem papíru. Formát je S/N: XXXXXXXXXX
  • Malé tiskárny a multifunkční zařízení mají štítek na kostře v prostoru, kde se vyměnuje toner. Formát je S/N: XXXXXXXXXX

2. Podrobný popis problému.

Pro diagnostiku problému je potřeba přesně popsat jak se tiskárna/kopírka chová. Při jaké příležitosti k chybě dochází.
Dobré je také otestovat zda k chybě dochází při všech třech činnostech. A to při kopírování, skenování a tisku. 

3. Sken/foto chyby.

Do přílohy je doporučeno přiložit ukázku reklamovaného problému. Například ukázku špatného tisku barev, pruhu při skenování, apod.
V případě že je tiskárna/kopírka zablokovaná nějakou chybou a nereaguje na tlačítka, je dobré připojit fotku displeje se zobrazenou chybou.
Zároveň doporučujeme připojit stavovou stránku stroje, která obsahuje důležité informace pro diagnostiku problému.
Jak vytisknout stavovou stránku zařízení z konkrétního zařízení, najdete v návodu k obsluze.