Nefunguje odesílání naskenovaných dokumentů do složky(SMB)

Pokud se při odesílání naskenovaných dokumentů objeví na displeji zařízení chybové hlášení, můžete pomocí chybového kódu, který se objeví spolu hlášením, určit příčinu problému.
 
Číslo
Chyba
Popis
Doporučeno
1101
Error: Host name
Chybný DNS název.
Místo DNS názvu zadejte IP adresu.
1102
Error: User/Password or SharedName/FolderName
Není zadaná doména.
Zkuste doména\login nebo login@doména
Špatné heslo/login.
 
Nesprávně zadaný login.
 
Sdílená složka používá nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
'@()!&#$%^~{}`
Špatně zadaný hostname/použit nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<>/?
1103
Error: Pathname or File Name
Není zadaná doména.
 
Nejde zapisovat do sdílené složky.
Do pole "Cesta" zadejte jen název složky.
Špatné heslo pro přístup do složky.
 
1105
Error: Not support protocol
SMB protokol je vypnutý
Zapnout protokol v Command centru.
2101
Error: can not connect
Špatný login/heslo.
 
Špatný port.
 
Stroj není v síti.
 
2201
Error: network transfer
Chyba na síti
Zkontrolujte ping na tiskárnu.
2203
Error: response wait with timeout
Za stanovený čas nepřišla odpověď.
 
5101
Error: not yet connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5102
Error: already connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5103
Error: not yet opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5104
Error: already opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7101
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7103
Error: Energy Saving Unit Communication
Chyba komunikace v úsporném režimu.
Po minutě vyzkoušejte znova.
0007
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
720f
Error: Unknown error
Ostatní neznámé chyby.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.